REALIZACJE | WSPIERAMY | KONTAKT
509 907 985 | biuro@finanse-kaszuby.pl
DOTACJE Z UE

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami otworzyły się możliwości zdobycia pomocy finansowej z funduszy unijnych na rozwój swojej działalności. Środki unijne przeznaczone na dofinansowanie działalności dla wielu firm pozwoliły na poszerzenie horyzontu inwestycyjnego oraz wzrostu konkurencyjności na rynku.

 

Dla podmiotów które zainteresowane są finansowaniem inwestycji związanych z zakupem maszyn lub urządzeń z wykorzystaniem dotacji unijnych a nie posiadają odpowiednich środków na pierwotny zakup najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest tzw. pożyczka leasingowa.

Jest to instrument finansowy, który w przeciwieństwie do komercyjnych kredytów bankowych cechuje bardzo prosta procedura zbliżona do procedury leasingowej.

 

Nie potrzeba ogromnej liczby dokumentów, nie potrzeba przedstawiać biznesplanu celowości inwestycji, nie obciążamy nieruchomości hipoteką-co w przypadku standardowej procedury kredytowej powyżej pewnego progu jest koniecznością dla bankowej instytucji finansującej. W reszcie nie musimy przedstawiać zaświadczeń z ZUS I US ,opinii bankowych czy wyciągów z kont , czy też nie musimy negocjować z bankiem umowy kredytowej.

 

Za pomocą POŻYCZKI POD DOTACJE możemy sfinansować 100% wartości sprzętu lub też pokryć pozostałą do spłaty wartość sprzętu, której nie pokryje dotacja.

 

Łatwa procedura pozwoli w kilka dni dokonać finalizacji inwestycji co jest niezmiernie ważne zwłaszcza gdy sprzęt który planujemy sfinansować jest nam niezbędny od zaraz. Również w sytuacji kiedy umowa dotacyjna nie została jeszcze zawarta proponujemy zawarcie standardowej umowy leasingowej,która umożliwi użytkowanie środka trwałego i pozostawi możliwość dokonania konwersji umowy leasingu na umowę pożyczki pod warunkiem przyznania dofinansowania.-LEASING KONWERTOWANY.

 

DLACZEGO Z NAMI:

  • Finansujemy 100% - możemy sfinansować zakupy brutto( z VAT)
  • Długi okres finansowania - rozłożenie spłaty nawet na 10 lat
  • Dowolność spłaty - możesz wykorzystać dotacje w inny sposób niż nadpłata pożyczki
  • Przyjazna i szybka procedura - szybka ścieżka kredytowa do 500 000 zł
  • Zdolność leasingowa - oparta na poziomie obrotów a nie dochodów jak w tradycyjnym kredycie bankowym
  • Minimum formalności - bez potrzeby przedstawiania prognoz finansowych i opinii bankowych
  • Bez baz - nie sprawdzamy w BIK, BIG, BRKN, bazy międzybankowe
  • Bez urzędów - brak zaświadczeń z US i ZUS
  • Bez obciążeń - brak dodatkowych zabezpieczeń (wpisów na hipotece)
  • Bez dodatkowych kosztów - brak prowizji za udzielenie pożyczki oraz innych opłat manipulacyjnych
© 2018 Finanse Kaszuby - Twój Doradca Finansowy na Kaszubach | tel. 509 907 985 | e-mail: biuro@finanse-kaszuby.pl